انسیه نزاکتی

استاد انسیه نزاکتی

تدریس خصوصی دروس ریاضی دبیرستان و دروس تخصصی رشته آمار و همچنین دروس آمار و احتمال مهندسی و کاربرد آمار در رشته های دیگر توسط دانشجوی ممتاز رشته آمار در دانشگاه فردوسی و رتبه برتر کنکور کارشناسی ارشد

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

محاسبات آماری رگرسیون ریاضی 1 و 2 آمار در شهرسازی آمار و مدلسازی دبیرستان کنکور کارشناسی ارشد آمار آمار بیزی آمار و احتمالات آمار ریاضی ریاضی عمومی 1 حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

مشهد - خراسان رضوی

سوابق و افتخارات تدریس


1- کسب رتبه ممتاز در دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه فردوسی مشهد<br /> 2- رتبه 4 کنکور کارشناسی ارشد رشته آمار<br /> 3- رتبه چهار تیمی و هشتم انفرادی در سیزدهمین مسابقات دانشجویی آمار<br /> 4-رتبه 11 در مرحله نهایی هفدهمین المپیاد آمار کشور<br /> 5- دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با درجه عالی<br />

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا آمار و کاربردها از دانشگاه فردوسی مشهد

افتخارات تحصیلی

  • رتبه 4 کنکور کارشناسی ارشد سال 91

نظرات شاگردان