استاد انسیه نزاکتی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

1- کسب رتبه ممتاز در دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه فردوسی مشهد<br /> 2- رتبه 4 کنکور کارشناسی ارشد رشته آمار<br /> 3- رتبه چهار تیمی و هشتم انفرادی در سیزدهمین مسابقات دانشجویی آمار<br /> 4-رتبه 11 در مرحله نهایی هفدهمین المپیاد آمار کشور<br /> 5- دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با درجه عالی<br />


مدارک تحصیلی

  • دکترا آمار و کاربردها از دانشگاه فردوسی مشهد

افتخارات تحصیلی

  • رتبه 4 کنکور کارشناسی ارشد سال 91