استاد سعید احمدی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

برگزاری بیش از 60 دوره سیسکو در موسسه نت ویژن<br /> برگزاری ده ها دوره امنیت در موسسه نت ویژن<br /> برگزاری ده ها دوره میکروتیک در موسسه نت ویژن<br /> برگزاری ده ها سمینار در حوزه شبکه و امنیت در دانشگاه ها و موسسات مختلف <br /> برگزاری دوره های متعدد برای سازمان های دولتی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه آزاد اسلامی