سعید احمدی

استاد سعید احمدی

تدریس دوره های میکروتیک شامل: MTCNA ,MTCRE,MTCTCE,MTCUME,MTCWE, MTCINE دوره های سیسکو:از CCNA تا CCIE گرایش R&S - دوره BGP ، دوره MPLS VPN ، دوره QOS - دوره های امنیت شامل :CEH ,ECSA,OSCP,OSWE,CISSP

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شبکه های کامپیوتری

شهرهای تدریس

اهواز - خوزستان

سوابق و افتخارات تدریس


برگزاری بیش از 60 دوره سیسکو در موسسه نت ویژن<br /> برگزاری ده ها دوره امنیت در موسسه نت ویژن<br /> برگزاری ده ها دوره میکروتیک در موسسه نت ویژن<br /> برگزاری ده ها سمینار در حوزه شبکه و امنیت در دانشگاه ها و موسسات مختلف <br /> برگزاری دوره های متعدد برای سازمان های دولتی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه آزاد اسلامی

نظرات شاگردان