استاد روح اله نشاطی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی برق الکترونیک از دانشگاه اصفهان و کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات از دانشگاه علم و صنعت می باشم. <br /> سابقه تدریس دروس مهندسی برق در دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق را دارم.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه علم و صنعت ایران

افتخارات تحصیلی

  • رتبه 130 کنکور ورودی کارشناسی ارشد