استاد سید محمد حسین نژاد

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

ریاضیات پیش دانشگاهی و دبیرستان-ریاضیات دانشگاهی-استاتیک-مقاومت مصالح-مکانیک خاک-اجزا محدود-دینامیک سازه-بارگزاری انفجاری-تحلیل و طراحی دا


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

افتخارات تحصیلی

  • نخبه استان در سال84