اکرم نعمت اللهی

استاد اکرم نعمت اللهی

یادگیری مفاهیم ادبی نیاز به مطالعه اصولی و ارایه راهکار های مناسب دارد. به همین منظور با روش های مناسب آماده یاد دهی به دانش آموزان هستم.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زبان و ادبیات فارسی کنکور سراسری زبان فارسی سوم دبیرستان علوم انسانی زبان عربی کنکور سراسری

شهرهای تدریس

اسلامشهر - تهران تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


هیچ کاری نشد نداره فقط باید بخوای

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه خوارزمی تهران

نظرات شاگردان