نگار ترکاشوند

استاد نگار ترکاشوند

تدریس خصوصی شیمی دبیرستان با قیمت توافقی در تهران و کرج با ارایه تکنیک های کلیدی برای ثبت همیشگی نکته ها در ذهن

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی سوم دبیرستان شیمی پیش دانشگاهی شیمی دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

کرج - البرز تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی شیمی از دانشگاه آزاد اسلامی

نظرات شاگردان