نگارالسادات قهاری

استاد نگارالسادات قهاری

  • کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
  • تدریس در دبستان تدبیر (منطقه 1) به مدت 4 سال