ندا پورقدیری

استاد ندا پورقدیری

  • کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه اصفهان
  • کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه اصفهان
  • تدریس در آموزشگاه زبان گویش به مدت 8 سال

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید