مریم نایب زاده

استاد مریم نایب زاده

هدف از آموزش یادگیری بهتر و بیشتر دروسی است که در آن ضعیف هستید و ما شما را در بهتر بودن یاری می کنیم.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ترمودینامیک شیمی فیزیک ترمودینامیک و مکانیک آماری مکانیک کوانتومی 1 و2 شیمی کنکور سراسری فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان کنکور کارشناسی ارشد شیمی شیمی آلی شیمی عمومی ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان فیزیک کنکور سراسری

شهرهای تدریس

تهران - تهران زنجان - زنجان

سوابق و افتخارات تدریس


سلام دانش آموزان عزیز من در حال حاضر در رشته شیمی مقطع دکتری در حال تحصیل هستم و عاشقانه تمایل دارم تجربیات و دانسته های خودم را در اختیارتان قرار دهم و راههای رسیدن سریع و طی کردن پله های ترقی را برای شما بازگو کنم.

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا شیمی از دانشگاه زنجان

افتخارات تحصیلی

  • تالیف کتاب شیمی معدنی کنکور کارشناسی ارشد و دارنده دو مقاله ISI و دارنده گواهینامه زبان انگلیسی

نظرات شاگردان