نوید عباسی

استاد نوید عباسی

تدریس خصوصی زبان انگلیسی کلیه مقاطع راهنمایی و دبیرستان و پیش دانشگاهی و کنکور و عمومی با مناسب ترین هزینه و بالاترین کیقیت زیر نظر کارشناس ارشد آموزش زبان

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

کنکور سراسری زبان انگلیسی زبان انگلیسی کنکور سراسری زبان انگلیسی دوم دبیرستان انگلیسی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

اصفهان - اصفهان

سوابق و افتخارات تدریس


دانشجوی ارشد آموزش زبان انگلیسی دوره روزانه دانشگاه اصفهان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه اصفهان

نظرات شاگردان