حسین نصراللهی

استاد حسین نصراللهی

شیمی کنکور و دبیرستان

دارای مدال نقره المپیاد شیمی و مدرس چندین مدال آور. رتبه برتر کنکور.مدرس کنکور و المپیاد در مدارس حلی و فرزانگان و غیر انتفاعی‌های معتبر تهران. مدرس پروازی کنکور استان های کرمان و خراسان. 8سال سابقه

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان شیمی کنکور سراسری

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


کارشناسی ارشد دانشگاه تهران<br /> مدال نقره المپیاد شیمی<br /> رتبه برتر کنکور سراسری<br /> مدرس کنکور در تهران و شهرستانها

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • رتبه برتر کنکور کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری
  • مدال نقره المپیاد شیمی

نظرات شاگردان