زهرا نصراصفهانی

استاد زهرا نصراصفهانی

تدریس شیمی دبیرستان وپیش دانشگاهی -آمادگی کنکور - -------------------------------------------------------------------------

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی آلی شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


فارغ التحصیل کارشناسی شیمی دانشگاه شهیدبهشتی تهران ، کارشناسی ارشد از دانشگاه صنعتی اصفهان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا شیمی از دانشگاه تربیت مدرس

نظرات شاگردان