شبنم نصراصفهانی

استاد شبنم نصراصفهانی

  • دکترا مهندسی برق از دانشگاه آزاد اسلامی اراک
  • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه به مدت 12 سال

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید