استاد ناصر پارسا

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • تدریس خصوصی و عمومی زبان انگلیسی در موسسات کنکور تهران، اکثر دانش آموزان من درصد های بالایی در زبان بدست آوردند در صورتیکه در ابتدا زبان را کنار گذاشته بودند ،به طوریکه بعد از کار کردن با شیوه اینجانب اذعان می نمایند که زبان انگلیسی واقعا آسان است.