استاد نرگس دهقان

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

افتخارات تدریس

  • قبولی شاگردانم در امتحان نهایی

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه شهید بهشتی 1394 تا 1398

افتخارات تحصیلی

  • رتبه ی 700 کنکور ریاضی
  • معدل الف دانشگاه شهید بهشتی