فاطمه نجف زاده

استاد فاطمه نجف زاده

تدریس خصوصی مباحث درسی فیزیک و ریاضی دبیرستان-بررسی تست های کنکور، برای همهی رشته ها، با بیش از چهارسال سابقه ی تدریس.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی دریا از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

نظرات شاگردان