حمید حیدری

استاد حمید حیدری

تدریس جامع و مفهومی دروس کارشناسی مهندسی نفت - تدریس فشرده نکته و تست کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت - خواص سنگهای مخزن (پتروفیزیک) - خواص سیالات هیدروکربوری - مهندسی مخزن 1 و 2 - چاه آزمایی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت

شهرهای تدریس

کرمانشاه - کرمانشاه تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی نفت از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • رتبه برتر کنکور کارشناسی ارشد 93
  • مولف دو عنوان کتاب دانشگاهی
  • عضو هییت علمی آکادمی نفت
  • TA درس خواص سنگهای مخزن دانشگاه تهران

نظرات شاگردان