استاد نفیسه محمدیان

  • کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا از دانشگاه تهران
  • افتخار تدریس: رتبه زیر 1000 کنکور سراسری
  • افتخار تحصیلی: جزو 20 درصد برتر ورودی