استاد نفیسه محمدیان

  • کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا از دانشگاه تهران
  • افتخار تدریس: اکثر شاگردها با معدل عالی سال را به انتها میرسانند
  • افتخار تدریس: دارای بیش از 70 شاگرد موفق در استاد بانک
  • افتخار تحصیلی: جزو 20 درصد برتر ورودی

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید