استاد نبی طاهری

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

30 ساله ساکن مشهد


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه اصفهان

افتخارات تحصیلی

  • Jornal Elsevier: Electric Power Systems Research(2013) (ISI)-1 Distribution network expansion planning and DG placement in the presence of uncertaintiesوضعیت : چاپ شده2- نشریه علمی پژوهشی دانشگاه تبریز : گسترش شبکه های توزیع در حضور واحدهای تولی