نیلوفر یوسفی منش

استاد نیلوفر یوسفی منش

ریاضیات راهنمایی، دبیرستان و ریاضیات عمومی

پس ازسنجش سطح دانش محصل، با استفاده ازجزوات و کتب معتبر و دیگر ادوات آموزشی آموزش انجام میشود.سپس طی یک سیکل آموزشی، ارزیابی دانش آموزصورت گرفته و با توجه به بازخوردهای آن، دور جدید آموزش انجام میگیرد

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی نهم دبیرستان ریاضی هشتم دبیرستان ریاضی هفتم دبیرستان ریاضی ششم ابتدایی ریاضی عمومی 2 ریاضی کنکور سراسری ریاضی عمومی 1 حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


از زمانی که خودم دانش آموز بودم،برای دوستان و اطرافیانی که در دروس ریاضی مشکل داشتند ، تدریس و رفع اشکال می کردم.پس از آن تا به امروز، همان رویه ادامه پیدا کرده ،فقط به شکلی رسمی تر !

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • کارشناس ویراستاری آزمون های خیلی سبز
  • ویراستار کتاب های ریاضی انتشارات خیلی سبز
  • کارشناس علمی دپارتمان ریاضی انتشارات خیلی سبز

نظرات شاگردان