استاد نصیبه شایگان مهر

  • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
  • تدریس به مدت 8 سال در طلبعه کمال علم
  • تدریس به مدت 2 سال در سفیر، هرمس، کلام، گویش و دانش

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید