مصطفی نبوی

استاد مصطفی نبوی

مهندسی برق قدرت

مدار الکتریکی 1و2 سیستم های کنترل خطی ریاضیات مهندسی تولید و نیروگاه مدارهای فرمان و برق صنعتی ( نرم افزار) ریاضیات 1 و 2

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی 1 و 2 مبانی مهندسی برق تولید و نیروگاه ها مدارهای الکتریکی 1 و 2 ریاضی مهندسی سیستم های کنترل خطی

شهرهای تدریس

قزوین - قزوین کرج - البرز

سوابق و افتخارات تدریس


مهندس برق _ قدرت <br /> مدرس <br /> محقق <br /> نویسنده <br /> مشاور راهبردی موفقیت فردی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه آزاد اسلامی

افتخارات تحصیلی

  • کارشناس نیروگاه برق
  • مولف کتاب قدرتمند کارمندان موفق
  • مشاور و کارشناس بیمه های عمر و سرمایه گذاری از سال1391 تا 1393_اتمام رسیده
  • مشاور راهبردی موفقیت فردی از سال1390_ادامه دارد
  • سرپرست فنی شرکت اسکان بشر سال 1391_اتمام رسیده
  • مدرس آموزشگاههای علمی آزاد از سال 1386_ادامه دارد
  • محقق،نویسنده

نظرات شاگردان