محمد سلطانپور

استاد محمد سلطانپور

.کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه تبریز، سابقه ی 5 سال تدریس خصوصی، استاد حل تمرین دروس استاتیک و مقاومت مصالح در دانشگاه تبریز،2 سال سابقه تدریس و پشتیبان در قلم چی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

مکانیک سیالات ریاضی عمومی 1 فیزیک عمومی 2 فیزیک عمومی 1 کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک فیزیک کنکور سراسری ریاضی کنکور سراسری هندسه تحلیلی و جبر خطی حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان جبر و احتمال آمار و مدلسازی دبیرستان هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


تدریس خصوصی ریاضی فیزیک دبیرستان،معادلات دیفرانسیل، استاتیک و دینامیک،مقاومت مصالح،ریاضی مهندسی، هندسه تحلیلی،جبر،حسابان،حساب دیفرانسیل,ریاضی عمومی 1و 2 دانشگاه،تقویتی و کنکور ...........جلسه اول رایگان...........

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه تبریز

افتخارات تحصیلی

  • حلل تمرین درس ریاضی در دانشگاه
  • 5 سال سابقه تدریس در آموزشگاه فرازین در تهران
  • 2 سال سابقه تدریس و پشتیبانی در قلم چی

نظرات شاگردان