محمد صادق قدس

استاد محمد صادق قدس

تدریس خصوصی زبان عربی از پایه تا کنکور با آسان ترین و قابل فهم ترین روش همراه با مثالهای قرآنی برای درک بهتر

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زبان عربی کنکور سراسری

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه تبریز

نظرات شاگردان