محمدرضا درویش

استاد محمدرضا درویش

رشته مهندسی کامپیوتر و آی تی

تخصصی و پایه رشته مهندسی کامپیوتر و آی تی .............................................................................................................................................................

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

کنکور کارشناسی ارشد مهندسی انرژی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر مدارهای منطقی هوش مصنوعی کنکور کارشناسی ارشد آمار کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر معماری کامپیوتر طراحی و تحلیل الگوریتم ها ساختمان داده و الگوریتم ها زبان ماشین برنامه نویسی پیشرفته

شهرهای تدریس

کرمانشاه - کرمانشاه تهران - تهران بروجرد - لرستان کوهدشت - لرستان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان