محمد صادق برخورداری

استاد محمد صادق برخورداری

تدریس خصوصی دینامیک سازه ها (پرایش زلزله رشته عمران)توسط دانشجوی ارشد دانشگاه صنعتی امیر کبیر

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمران

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

نظرات شاگردان