محمدرضا زارعی

استاد محمدرضا زارعی

تدریس خصوصی زیست شناسی توسط دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز درصد زیست شناسی در کنکور سراسری سال 93 98% از اساتید گروه آموزشی مرز

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زیست شناسی کنکور سراسری زیست شناسی و آزمایشگاه 1 زیست شناسی و آزمایشگاه 2

شهرهای تدریس

شیراز - فارس

سوابق و افتخارات تدریس


محمد رضا زارعی <br /> دانشجوی پزشکی <br /> رتبه 210 کنکور 93 <br /> مدرس زیست شناسی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی پزشکی از دانشگاه شیراز

نظرات شاگردان