مجید طالبیان

استاد مجید طالبیان

ریاضیا ت دانشگاهی و دبیرستانی، حساب دروس دبیرستان: دیفرانسیل و انتگرال، مباحث مشتق و حد، --دروس دانشگاهی: ریاضیات عمومی 1، 2 و 3، معادلات دیفرانسیل و محاسبات و آنالیز عددی ریاضیات کاربرد در مدیریت

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

آنالیز عددی مبانی آنالیز عددی محاسبات عددی معادلات دیفرانسیل ریاضی عمومی 2 ریاضی عمومی 1 حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان جبر و احتمال ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


تحصیلات:کارشناسی ارشد رشته ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی-دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران -18 ترم سابقه تدریس در دانشگاه - برگزیده شدن بعنوان استاد نمونه در دانشگاه پیام نور کرج، توسط انجمن ریاضی و آمار- کسب رتبه ممتاز کشوری در آزمون کارشناسی ارشد

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

افتخارات تحصیلی

  • مدیریت دو گروه ریاضی و آمار بمدت 6 ترم در دانشگاه پیام نور واحد کرج
  • تدریس در دانشگاه امیرکبیر واحد تفرش
  • تدریس در دانشگاههای پیام نور کرج، تهران مرکز ، شهر ری و حسن آباد قم
  • تدریس در دانشگاههای آزاد تهران شرق و شهر ری
  • تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی ساپکو

نظرات شاگردان