استاد مرتضی زارعی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

عاشق تدریس و پراز انگیزه


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه شهید بهشتی

افتخارات تحصیلی

  • دانش آموخته نمونه دانشگاه شهید بهشتی تهران
  • برگزاری دوره های تدریس المپیاد شیمی در مدارس استعدادهای درخشان منطقه
  • درصد شیمی کنکور 94 درصد