مرتضی زارعی

استاد مرتضی زارعی

تدریس تضمینی شیمی کنکور

تدریس مفهومی و جمع بندی تضمینی شیمی کنکور همراه با ارایه تکنیک های حل سریع مسایل

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی کنکور سراسری شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

مراغه - آذربایجان شرقی تبریز - آذربایجان شرقی

سوابق و افتخارات تدریس


عاشق تدریس و پراز انگیزه

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه شهید بهشتی

افتخارات تحصیلی

  • دانش آموخته نمونه دانشگاه شهید بهشتی تهران
  • برگزاری دوره های تدریس المپیاد شیمی در مدارس استعدادهای درخشان منطقه
  • درصد شیمی کنکور 94 درصد

نظرات شاگردان