مهدی توده روستا

استاد مهدی توده روستا

با توجه به روند روز افزون تکنولوژی و نیاز بازار این رو شدیم تا برای پیش برد سطح کیفی دوستاران علم و دانش و بازار کار و کسب درآمد موضوعات علمی مورد نیاز بازار کار را به صورت پروژه محور آماده کنیم.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

برنامه نویسی پیشرفته برنامه نویسی کامپیوتر مبانی علم رایانه دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات از دانشگاه صنعتی شریف

نظرات شاگردان