استاد محمد محمودی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مهندس عمران گرایش خاک وپی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی