استاد سید محمدرضا حسینی یزدی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه نیشابور

افتخارات تحصیلی

  • فارغ التحصیل کارشناسی ارشد برق