استاد محمد رضا هادی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

48 سال سن دارم و برای تدریس درس زیست شناسی خصوصا بخش گیاهی تجربه زیادی دارم


مدارک تحصیلی

  • دکترا زیست شناسی از دانشگاه اصفهان

افتخارات تحصیلی

  • استاد دانشگاه و عضو بنیاد نخبگان