محمدرضا غیبی

استاد محمدرضا غیبی

تدریس دروس ریاضی و فیزیک دبیرستان توسط مدرس دانشگاه با هدف تفهیم بهتر مسایل و تسریع در پاسخگویی به آن ها

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی خودرو از دانشگاه علم و صنعت ایران

افتخارات تحصیلی

  • مدرس دانشگاه پیام نور کرج
  • ورود به دوره ی دکتری تخصصی با سهمیه استعدادهای درخشان (بدون کنکور)
  • ورود به دوره ی کارشناسی ارشد با سهمیه استعدادهای درخشان (بدون کنکور)
  • دانشجوی ممتاز دوره کارشناسی و ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران

نظرات شاگردان