استاد محمدرضا غیبی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی خودرو از دانشگاه علم و صنعت ایران

افتخارات تحصیلی

  • مدرس دانشگاه پیام نور کرج
  • ورود به دوره ی دکتری تخصصی با سهمیه استعدادهای درخشان (بدون کنکور)
  • ورود به دوره ی کارشناسی ارشد با سهمیه استعدادهای درخشان (بدون کنکور)
  • دانشجوی ممتاز دوره کارشناسی و ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران