استاد معین رضوی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • کسب رتبه 33 کنکور سراسری سال 1392
  • عضو سازمان استعدادهای درخشان
  • عضو بنیاد ملی نخبگان