استاد مهدی رمضانی

  • دکترا فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف
  • افتخار تحصیلی: رتبه ی دوم المپیاد دانشجویی فیزیک
  • تدریس در موسسه سرآمد به مدت 2 سال

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دارای تجربه تدریس در آموزشگاه های:

  • 2 سال تدریس در موسسه سرآمد

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی فیزیک از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1386 تا 1390
  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف 1390 تا 1392
  • دکترا فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف 1392 تا 1396

افتخارات تحصیلی

  • رتبه ی دوم المپیاد دانشجویی فیزیک
  • رتبه ی اول مقطع کارشناسی