مهدی رمضانی

استاد مهدی رمضانی

تدریس خصوصی فیزیک توسط دکترا فیزیک دانشگاه شریف

تدریس خصوصی فیزیک همه پایه های دبیرستان توسط دانشجوی دکتری دانشگاه شریف - دارای مدال نقره المپیاد دانشجویی فیزیک

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

الکترومغناطیس مکانیک کوانتومی 1 و2 ترمودینامیک و مکانیک آماری فیزیک عمومی 2 فیزیک عمومی 1 فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان فیزیک کنکور سراسری فیزیک پیش دانشگاهی فیزیک جدید 1 و 2 فیزیک عمومی مکانیک تحلیلی 1 و 2 ریاضی فیزیک 1 و 2 اپتیک نسبیت

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


دارای تجربه تدریس در آموزشگاه های:

  • 2 سال تدریس در موسسه سرآمد

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی فیزیک از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1386 تا 1390
  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف 1390 تا 1392
  • دکترا فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف 1392 تا 1396

افتخارات تحصیلی

  • رتبه ی دوم المپیاد دانشجویی فیزیک
  • رتبه ی اول مقطع کارشناسی

نظرات شاگردان