استاد محمد رجبی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • تدریس یار درس تیوری احتمال و کاربردهای های آن در دانشگاه تهران
  • تدریس یار درس مبانی احتمال در دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران )
  • تدریس یار آمار و احتمال مهندسی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )