استاد محدثه ربانی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

فارغ التحصیل رشته شیمی با گرایش شیمی-فیزیک ،جدی در کار تا حصول بهترین نتیجه.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه اراک

افتخارات تحصیلی

  • رتبه برتر در رشته تحصیلی-دارنده 2مقاله علمی در بهترین مجلات دنیا.