استاد احسان حیدری

  • کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی از دانشگاه تهران
  • افتخار تدریس: داشتن شاگردانی با معدل بالای 18 در امتحان نهایی و رتبه زیر 1000 سراسری
  • افتخار تحصیلی: رتبه دورقمی در کنکور ارشد در رشته مهندسی مواد