استاد مژگان نیک رو

 • کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه اصفهان
 • معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس و آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 50 شاگرد
 • افتخار تدریس: قبولی 90%دانش اموزان در امتحانات خرداد ماه
 • افتخار تحصیلی: مترجم کتاب man & his world

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس و آموزشگاه های:

 • 7 سال تدریس در دبیرستان توحید
 • 6 سال تدریس در دبیرستان فضیلت
 • 2 سال تدریس در دبیرستان عترت

افتخارات تدریس

 • قبولی 90%دانش اموزان در امتحانات خرداد ماه

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه اصفهان 1370 تا 1374

افتخارات تحصیلی

 • مترجم کتاب man & his world
 • 18 سال سابقه تدریس در اموزش و پرورش در دوره ی متوسطه . کلیه پایه ها .