مژگان نیک رو

استاد مژگان نیک رو

زبان انگلیسی تمام پایه ها

تدریس زبان انگلیسی در کلیه پایه ها

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

گرامر زبان انگلیسی زبان انگلیسی دوم دبیرستان زبان انگلیسی (عمومی)

شهرهای تدریس

اصفهان - اصفهان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه اصفهان

افتخارات تحصیلی

  • مترجم کتاب man & his world
  • 18 سال سابقه تدریس در اموزش و پرورش در دوره ی متوسطه . کلیه پایه ها .

نظرات شاگردان