استاد محمد موسوی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی از دانشگاه تربیت مدرس

افتخارات تحصیلی

  • دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
  • لیسانس مدیریت بازرگانی
  • مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
  • عضو شورای نخبگان
  • عضو باشگاه پژوهشگران جوان