استاد مصطفی مصطفی زاده

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دانشجوی دوره ارشد گرایش منابع آب دانشگاه علم و صنعت<br /> فارغ التحصیل رشته عمران دانشگاه صنعتی شریف


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه علم و صنعت ایران

افتخارات تحصیلی

  • رتبه 47 کنکور کارشناسی ریاضی
  • رتبه 580 کنکور ارشد عمران