استاد مصطفی سیاهپوش

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

تسلط بر مفاهیم دورس و انتقال مفاهیم


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه غیرانتفاعی