مصطفی سیاهپوش

استاد مصطفی سیاهپوش

لذت یادگیری ریاضی و آمار برای دانش آموزان و دانشجویان عزیز، بالا بردن توانایی شما در زدن تستهای تحقیق در عملیات در کنکور ارشد

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

تحقیق در عملیات آمار و احتمالات ریاضی عمومی 1 ریاضی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

قم - قم

سوابق و افتخارات تدریس


تسلط بر مفاهیم دورس و انتقال مفاهیم

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه غیرانتفاعی

نظرات شاگردان