استاد مصطفی ساجدی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه گیلان

افتخارات تحصیلی

  • تدریس دروس الکترونیک و مدار
  • تدریس دروس ریاضی درپایه های مختلف و فیزیک دبیرستان