مصطفی ساجدی

استاد مصطفی ساجدی

تدریس خصوصی و نیمه خصوصی دروس فیزیک و ریاضی دبیرستان----تدریس دروس برق الگترونیک

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی عمومی 2 ریاضی عمومی 1 فیزیک عمومی 2 فیزیک عمومی 1 ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه گیلان

افتخارات تحصیلی

  • تدریس دروس الکترونیک و مدار
  • تدریس دروس ریاضی درپایه های مختلف و فیزیک دبیرستان

نظرات شاگردان