استاد مصطفی صافحیان

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه دانشگاه صنعتی شریف


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • مدال طلای کشوری هجدهمین المپیاد دانشجویی رشته مهندسی عمران-رتبه12کنکور ارشد سال92-شاگرد دوم دوره کارشناسی