مصطفی خمر

استاد مصطفی خمر

تدریس خصوصی دروس اقتصادی کلیه رشته ها- ریاضی راهنمایی، دبیرستان و ریاضی عمومی دانشگاه- آموزش نرم افزارهای کاربردی اقتصاد

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

اقتصاد و مدیریت صنعتی

شهرهای تدریس

زاهدان - سیستان و بلوچستان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبایی

نظرات شاگردان