استاد مصطفی قلیچ اوغلی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی پزشکی از دانشگاه اصفهان

افتخارات تحصیلی

  • توانایی تفهیم مطالب با تکنیکهای روز
  • 6 سال تدریس خصوصی
  • دو سال تدریس در دانشگاه