مصطفی علایی

استاد مصطفی علایی

تدریس خصوصی طرحی سایت شما با ما طراح سایت شوید

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

برنامه نویسی کامپیوتر

شهرهای تدریس

بروجرد - لرستان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه آزاد اسلامی

نظرات شاگردان