مصطفی اکوان

استاد مصطفی اکوان

مفید درس بخوانید و کم هزینه کنید

فارغ التحصیل دبیرستان و پیش دانشگاهی مدرسه علوی تهران و دانشجوی دانشگاه علم و صنعت ایران در رشته مهندسی صنایع و دارای سابقه تدریس خصوصی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

دین و زندگی دوم دبیرستان شیمی پیش دانشگاهی زبان انگلیسی دوم دبیرستان عربی سوم دبیرستان عربی دوم دبیرستان عربی نهم دبیرستان عربی هشتم دبیرستان عربی هفتم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان زبان و ادبیات فارسی (عمومی) پیش دانشگاهی ادبیات فارسی سوم دبیرستان ادبیات فارسی دوم دبیرستان فیزیک عمومی 1 آمار و مدلسازی دبیرستان هندسه تحلیلی و جبر خطی جبر و احتمال هندسه سوم دبیرستان ریاضی عمومی 2 هندسه دوم دبیرستان ریاضی عمومی 1 حسابان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران

افتخارات تحصیلی

  • فارغ التحصیل مدرسه علوی
  • دانشگاه علم و صنعت

نظرات شاگردان