استاد مصطفی ادبی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مقاومت مصالح


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه علم و صنعت ایران

افتخارات تحصیلی

  • گذراندن درس مقاومت مصالح با نمره 20 در دانشگاه نوشیروانی بابل
  • 3 سال سابقه تدریس مقاومت مصالح